Productie en Uitvoeringen

Vanaf het begin in 1865 is de productie van de Schinderhannes-uitvoeringen door verschillende (Roermondse) verenigingen en/of groepen uitgevoerd.
Het begon als een half uur durend voorprogramma en groeide, in de loop der tijd, uit tot een avondvullende opera-bouffe.

Hieronder vindt U een globaal overzicht van de Roermondse verenigingen en groepen die deze taak op hun schouders hebben genomen:

 

Société Dramatique

1865 - 1898

In de negentiende eeuw was de "Société Dramatique et Literaire de Ruremunde", ofwel "D'n Dramatique", opgericht in 1935, het bekendste theatergezelschap in Roermond.Na 1898 wordt het stil rond de oude Société. Bij verschillende uitvoeringen werkten ze samen met de Koninklijke Harmonie. Na 1898 wordt het stil rond de oude Société.

Roermondsche Zang- en Muziekvereeniging

1898 - 1906

De traditie van de Schinderhannes-opvoeringen wordt dan voortgezet door de in 1888 opgerichte Roermondse Zang- en Muziekvereniging

 

Société Dramatique

1909 - 1929

De oude Société herleeft plotseling in 1909 en verzorgt weer diverse uitvoeringen.

 

Koninklijke Harmonie

1929 - 1968

In het verleden had de Koninklijke Harmonie zijn medewerking verleent aan diverse uitvoeringen met De Dramatique. In de periode 1929 t/m 1956 neemt zij de hoofdverantwoording voor de productie van de Schinderhannes.

 

Koninklijk Roermonds Mannenkoor

1968 - 1998

In 1968 neemt het Koninklijk Roermonds Mannenkoor het stokje over van de Koninklijke Harmonie. Alle benodigde werkzaamheden werden door hun eigen leden, samen met hun dames, uitgevoerd. Ook  de bühne werd bevolkt door eigen zangers, hun echtgenotes en kinderen. Zo kwamen ook alle solisten (m.u.v. de rol van Florenske) uit het eigen koor.


Stichting 'Schinderhannes 2000+' (onder auspiciën van het K.R.M.)

1998 - 2012

Omdat het niet meer mogelijk was om alléén m.b.v. van de leden van het koor de productie en de rollen van de solisten en rovers te vervullen werd in 1998 de Stichting 'Schinderhannes 2000+' opgericht, welke "onder auspiciën van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor", de productie van de opera-bouffe Schinderhannes op zich nam. Tot 2009 bestond de stichting voor het grootste deel nog uit leden van het koor. De stichting 'Schinderhannes 2000+' produceerde de uitvoeringen in 2002 & 2009.

 

Stichting 'Schinderhannes 2017'

2015 - 2018

In 2015 werd de stichting 'Schinderhannes 2000+' losgekoppeld van het K.R.M. en de stichting 'Schinderhannes 2000+' besteedde de productie van de Schinderhannes-uitvoering in zijn geheel uit aan een externe groep. Hiervoor werd de (tijdelijke) stichting 'Schinderhannes 2017' opgericht.

Dit nieuwe team was van mening dat de Schinderhannes 'jonger en moderner' moest worden. Het decor werd van deze tijd: alles werd geprojecteerd aangevuld met enkele rekwisieten. De muziek werd opnieuw gearrangeerd en gemoderniseerd, het grootste deel van het verbindende verhaal (gespeelde en gesproken teksten) verdween.
Dit alles resulteerde in een musical-achtig theaterspektakel.

 

2018 - heden

De stichting 'Schinderhannes 2000+' is naarstig op zoek naar een nieuwe externe groep/vereniging die deze traditie op zich wil nemen.
Enkele gesprekken zouden zijn geweest. De uitkomst hiervan is nog onbekend.

 

 

 

Welke vereniging / groep wil deze jarenlange Roermondse traditie
van het Uitvoeren van de Schinderhannes in Roermond
op zich nemen?

 

 Neem hiervoor contact op met:

Copyright © 2001 - 2022 Herman Aben