De Opera-bouffe

Zoals in het Hoofdstuk Emile Seipgens beschreven staat, schreef in 1864 de Roermondenaar Emile Seipgens het libretto (operateksten) en de pianopartituur voor de Opera-Bouffe "Schinderhannes" welke gebaseerd is op de legende van de rovershoofdman  Johann Bückler alias Schinderhannes.


De eerste opvoering van de Schinderhannes had in datzelfde jaar in Roermond moeten plaatsvinden. Volgens de overlevering echter, had Felix Routs, die de rol van de duivel moest spelen, per ongeluk de voor zijn kostuum benodigde stof verknipt om er kleren voor zijn kinderen van te maken, en kon de geplande uitvoering in 1864 niet plaatsvinden. Hierdoor vonden de allereerste twee opvoeringen plaats in 's Hertogenbosch op 6 en 8 februari 1865 welke werden uitgevoerd door de liedertafel "Oefening en Uitspanning", begeleid door de Hongaarsche Kapel. Deze Schinderhannes was een vrije vertaling van het Roermondse stuk van Seipgens welke vertaald was door de heer A.Somers, die zelf de rol van Schinderhannes speelde en die hoogstwaarschijnlijk een collega van Seipgens was. De uitvoering was het slotstuk van een avondvullend programma met muziek en voordrachten.


Van 1865 tot 1936 werd de Schinderhannes uitgevoerd door leden van de Société Dramatique et Literaire de Ruremunde, afgekort Société Dramatique of in de volksmond "D'n Dramatique" genoemd. De Opera-Bouffe bestond toen nog uit twee akten met een totale speeltijd van circa 40 minuten en de uitvoering vond dan ook meestal plaats vóór of ná de pauze van een culturele avond. 
Vanaf 1936 tot 1968 stond de Schinderhannes onder auspiciën van de Koninklijke Harmonie van Roermond, welke in 1950 de Opera-Bouffe uitbreidde met enkele werken. Onder andere met het overbekende "C'est l'Amour". Door deze uitbreidingen ontstond er in deze periode pas een avondvullende uitvoering.


In 1968 nam het Koninklijk Roermonds Mannenkoor de organisatie over van de Koninklijke Harmonie en in 1975 werden alle koorwerken door de toenmalige dirigent Jan Hupperts vierstemmig herschreven. Hierbij werd gebruik gemaakt van de 'oorspronkelijke' orkestpartituur uit het begin van deze eeuw of mogelijk daterend vanaf het allereerste begin in 1864. Tevens werd er een nieuw element ingevoerd, namelijk de gesproken dialogen.


Op grond van de opgedane ervaringen werd in 1994 het initiatief genomen om voor de organisatie een Schinderhannes-stichting in het leven te roepen. Dit werd de Stichting Schinderhannes 2000+ , welke nu verantwoordelijk is voor de organisatie van de productie van deze Midden-Limburgse cultuuruiting.
Tevens mag niet onvermeld blijven dat ook Zangvereniging 'Ons Genoegen' uit Vlodrop (opgericht 1 april 1924), onder leiding van de hoofdonderwijzer Jean Rulkens de Schinderhannes een 12-tal keren heeft opgevoerd, met name in de dorpen rondom Roermond.
Voor een compleet overzicht zie het  Historisch Totaal-Overzicht

Copyright © 2001 - 2023 Herman Aben