16. Te Diek, Te Lank (2017)

(tenor + bas)
Is d’r geine man, dae ós hiej mit helpe kan
Mit de juuste houding en koeraasj
Dae ós noe kin helpe in deze zjwaore tied
Ós nao eine nuuje toekomst leijd

Koor
Waem kint ós helpe?
Kump ós redde
Hulp ós oet de brandj en hilt auch altied sjtandj
 

De eine is te diek
De anger is te lank
Dae is weer te mörrig
En dae dieke hilt van drank

 

(echo) diek

(echo) lank

  Waat gaon veer noe beginne
D’r is hiej gein gesjik
Es veer d’r geine vinje
Dan höbbe veer gein mik
(sopraan + alt)
Ze zeen geweun te aad, te jónk, dement, incóntinent
Zeen hiej dan gein mansluuj mit talent
 
  De eine is te diek
En de anger is te lank
Dae is weer te mör-rig
En dae dieke hilt van drank

(sopraan + alt)

Is d’r geine vent, dae ós sjtedje leijde kint
Mit voldoende wiesheid en versjtandj
Dae zörg veur plezeer, veur ’t aete en de drank
Dae krieg roem en ós euwige dank

 

 

(tenor + bas)

Waem kint ós helpe?
Kump ós redde
Hulp ós oet de brandj en hilt auch altied sjtandj

 

De eine is te diek
De anger is te lank
Dae is weer te mörrig
En dae dieke hilt van drank

(echo) diek

(echo) lank

 

Waat gaon veer noe beginne
D’r is hiej gein gesjik
Es veer d’r geine vinje
Dan höbbe veer gein mik

(sopraan + alt)
Ze zeen geweun te aad, te jónk, dement, incóntinent
Zeen hiej dan gein mansluuj mit talent
 
  De eine is te diek
En de anger is te lank
Dae is weer te mör-rig
En dae dieke hilt van drank

 

Copyright © 2001 - 2023 Herman Aben