23. Ei glaeske beer

Schwarze Peter en de Ruivers
Noe zinge veer, noe drinke veer, noe laote veer 'm litse
en make dan ónsjöldig get laege óngerein.
Al sjlaon veer ouch vanaovend eine sjtool of zeve klein,
Veer zólle waal betale, dan blieve veer bie-ein.

 

Schwarze Peter

Ei glaeske beer,

 

Geer ruivers in koor,

 

Remunjse drank,

 

Dae laot ós mer drinke.

 

Ei good glaas wien

 

Is ouch gein sjlech voor,

 

Maar ei good glaas beer,

Jao, det geit d'r mit door!

 

Zeet, zo'n glaas beer,
det löp zo zaach nao binne,

Det duit altied
mien buukske jao zo good.

 

En is ’t laeg,
waem leet ’t neet ins winne?
’t Water löp waal weg,
mer ’t beer geit in ’t blood, 
jao, in’t blood.

 

 Ei glaeske beer,

 

 Geer ruivers in koor,

 

 Remunjse drank,

 

 Dae laot ós mer drinke.

 

 Ei good glaas wien

 

 Is ouch gein sjlech voor,

 

 Maar ei good glaas beer,

 Jao, det geit d'r mit door!

Ruivers

Ei glaeske beer,

 

Veer ruivers in koor,

 

Remunjse drank,

 

Dae laot ós mer drinke.

 

 Ei good glaas wien

 

 Is ouch gein sjlech voor,

 

 ei good glaas beer,
Jao, det geit d'r mit door!

 

 

det löp zo zaach nao binne,

 
mien buukske jao zo good

 


waem leet ’t neet ins winne?
’t Water löp waal weg,
mer ’t beer geit in ’t blood, 
jao, in’t blood.

 
Ei glaeske beer,

 

Veer ruivers in koor,

 

Remunjse drank,

 

 Dae laot ós mer drinke.

 

 Ei good glaas wien

 

 Is ouch gein sjlech voor,

 

 ei good glaas beer,
Jao, det geit d'r mit door!

 

Copyright © 2001 - 2021 Herman Aben