81. Medelij met mij!

Beëlzebub

Schinderhannes, ’k ben gevangen,
Schinderhannes, ik ben gevangen,
gij ziet hoe ik lijd, gij ziet hoe ik lijd!
Medelij, ik zal voldoen aan wat gij zult verlangen!
Heb medelij, heb medelij, medelij met mij....

 

Schindehannes

Nae, nae, nae, nae!

 

Beëlzebub

Meelij met mij

 

Schindehannes

Nae, nae, nae, nae!

 

Beëlzebub

meelij met mij!

Ach, dat ik door veel te drinken,
ook in deze mand/kist moest zinken!
Medelij, ik zal voldoen aan wat gij zult verlangen!
Heb medelij, heb medelij, medelij met mij!

 

Copyright © 2001 - 2021 Herman Aben